Les 4, Lesoverzicht 1

Je oefent op dit moment oefening 1 van 4. De tijd begint te lopen zodra jij de eerste toets hebt ingedrukt.

Stoppen met oefenen
Als je naar een verjaardag gaat en een
cadeautje voor de jarige meeneemt, denk je er
niet direct aan dat cadeau een Frans woord is.
En toch is dat het geval. De Nederlandse taal
kent veel Franse leenwoorden, zoals
champignon, harmonieus, loep, presentje,
roulette, routine, sanitair en toilet.
In de middeleeuwen was de adel in Brabant en
Limburg geheel op Frankrijk gericht en volgde
de Franse gewoonten. Die bovenlaag van de
bevolking sprak Frans, terwijl het volk
Nederlands sprak. Ook in Holland en Zeeland
was de zuidelijke invloed groot.
Er zijn in deze periode veel Franse
leenwoorden overgenomen, die vooral te
maken hadden met de riddercultuur en met
bestuurlijke termen. Eind achttiende en begin
negentiende eeuw bezetten de troepen van de
Franse republiek de Nederlanden.