Les 12, Lesoverzicht 6

Je oefent op dit moment oefening 6 van 12. De tijd begint te lopen zodra jij de eerste toets hebt ingedrukt.

Stoppen met oefenen
Een stadsomroeper of bellenman was vroeger,
in de tijd toen er nog geen kranten waren,
iemand die het nieuws vertelde. Hij hield
de inwoners op de hoogte van mededelingen
van het stadsbestuur.
Vroeger konden veel mensen niet lezen of
schrijven. Een bellenman stond op een plein
of op de markt en maakte het belangrijkste
nieuws bekend.
Om de aandacht van het volk te trekken, luidde
hij voor het roepen zijn bel. Zo kon
iedereen hem goed horen.
Een stadsomroeper moest een luide stem hebben.
Het was ook belangrijk dat hij duidelijk
sprak. Iedereen moest hem goed kunnen
verstaan.
Hoort, hoort en zegt het voort. Dit was de
kreet die de stadsomroeper en dorpsomroeper
gebruikte als hij de aandacht van het
volk vroeg.